Taaltips

Taal is zo belangrijk!

We hebben onze taal nodig om ons kunnen uit te drukken, om te kunnen zeggen hoe we ons voelen, wat we allemaal meegemaakt hebben, om nieuwe dingen te leren op school,…

Niet alle kinderen spreken thuis Nederlands, niet alle kinderen spreken even goed en duidelijk. Maar toch moeten ze dezelfde dingen ervaren en leren. Daarom is het zo belangrijk de kinderen zoveel mogelijk te helpen de Nederlandse taal te kennen, te verstaan en te spreken.

Op school worden allerlei activiteiten gedaan om het Nederlands zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Maar dat is dikwijls niet voldoende.
Daarom is het ook belangrijk dat u als ouder help bij deze taalontwikkeling.

Via deze pagina hadden we u graag een overzicht gegeven van wat u allemaal kan doen om uw kind te helpen Nederlands te spreken en te begrijpen.

U SPREEKT ZELF NEDERLANDS…

 • Taal leren tijdens dagelijkse activiteiten
  Concreet betekent dit dat u veel met uw kind moet praten als het wat doet of als er wat gebeurt (tijdens het eten, wassen, reizen). Gebruik hierbij korte, eenvoudige zinnen, spreek niet te snel en duidelijk, spreek niet in kindertaal en vermijd dialect Langzamerhand (na een maand) probeert u het kind nu zelf te laten vertellen wat het doet of gedaan heeft. Neem hierbij de tijd om te luisteren, val het kind niet in rede, lach het kind niet uit om zijn uitspraak en geef het alle tijd om iets te zeggen.
 • Prentboeken bekijken en bespreken
  Vertel de eerste keer wat er op de platen te zien is, later loopt u het boek met uw kind door en stelt u het kind vragen over hoe de dingen heten en wat er gebeurt op de afbeeldingen totdat het kind een heel blad vertelt en niet alleen als u wat vraagt. Maak gebruik van kijkboekjes, voelboekjes, badboekjes, blokboekjes, verhaaltjes.
 • Spelletjes
  Speel met u kind spelletjes zoals Lotto, memory, domino, kwartet Speel taalspelletjes zoals “Wat is allemaal rood/klein/rond… in de kamer?” Zo leert uw kind spelenderwijs veel nieuwe woorden.
 • maak gebruik van liedjes, versjes,…
  Zing liedjes met uw kind of zeg samen versjes op.

CONCRETE TAALTIPS

 • Spreek het kind met zijn naam aan
 • Heb oogcontact wanneer U met hem/haar praat en plaats je ook op ooghoogte
 • Praat niet te snel en gebruik korte eenvoudige zinnen
 • Gebruik geen kindertaal of probeer een beetje ‘voor’ te zijn op wat het kind brengt
 • Gebruik niet te veel verkleinwoorden
 • Leer woorden aan ‘in’ de situatie zelf, niet ervoor of erna
 • Gebruik steeds dezelfde woorden in dezelfde situatie
 • Spreek ook met uw mimiek en intonatie, niet alleen in woorden
 • Herhaal veel
 • Geef het kind de tijd om te antwoorden, wacht zijn reactie af
 • Praat niet te veel in zijn/haar plaats
 • Verbeter niet expliciet maar ‘hertaal’. Bijv. ‘stoe zit’ kan worden ‘wil jij op de stoel gaan zitten?’
 • Leg geen druk op het spreken, soms is het gemakkelijker te antwoorden op de vraag ‘Ik denk dat jij vandaag met de blokken hebt gespeeld,…?’ i.p.v.’Wat heb jij vandaag gedaan?’
 • Laat het kind niet nazeggen (kan op korte termijn effect geven, maar geeft op langere termijn meestal een averechts effect, het is papegaaien, het kind leert er niks mee)
 • Houd gesprekken over wat hem/haar interesseert, het is dikwijls een veel gemakkelijker aanknopingspunt om te praten
 • Bevestig hem/haar bij elke poging tot communicatie, ook al is die miniem (niet in de zin van dat je verbaasd bent dat hij/zij spreekt -want dit kan weer een druk geven- maar eerder door in te gaan op wat hij/zij zegt, in die zin dat je laat merken dat je hem/haar gehoord hebt)
 • Praat over de dingen die U of hij/zij doet, ziet, hoort,…
 • Verwoord de gevoelens van uw kind
 • Praat ook eens in de ik-vorm, niet altijd in de wij-vorm
 • Stel toch regelmatig eens open vragen: vragen waarop meer dan ja of nee kan geantwoord worden
 • Wanneer U effectief oefent met door bijv.samen boekjes te lezen, liedjes te zingen,… houdt er dan rekening mee dat een kind van rond de 3 jaar niet langer dan 15min geconcentreerd kan zijn.
 • Oefen spreken niet enkel visueel maar ook door te doen bijv. ‘we leggen de bal op de stoel’ en doe dit dan effectief.
 • Als het kind weinig praat, zorg dan dat je niet zelf minder tegen het kind gaat praten
 • Gebruik voor een kind dat zelf nog weinig praat, vaak dezelfde ‘kapstok-woordjes’: bijv. benoem een boekentas niet de ene dag ‘zakje’ en de andere dag ‘tas’ maar houdt steeds dezelfde woorden aan en herhaal deze vaak.
 • Stimuleer uw kind om contact te leggen met anderen. Bijvoorbeeld: telefoongesprek met oma, iets kopen in de winkel, iets aan iemand vragen.
 • Door een prikkelende opmerking te geven, lokt u reactie van uw kind uit. Bv “Ik vind spruitjes heerlijk”. Op deze manier krijgt uw kind vrijheid om te reageren, dan wanneer u het de vraag stelt “vind jij spruitjes lekker?”

U SPREEKT ZELF GEEN NEDERLANDS…

 • Neem contact op met het Huis van Nederlands
  http://www.hvnoostvlaanderen.be
  Kort gezegd is een Huis van het Nederlands een centraal punt waar men informatie kan krijgen over Nederlands als Tweede Taal (NT2), en waar men ook terecht kan voor een inschrijving in een cursus Nederlands.

  Contactgegevens
  Liesebet De Crop
  Stadhuis, Centrumlaan 100
  9400 Ninove
  Tel.: 0498 25 09 24
  ninove@hvnoostvlaanderen.be

 • Schrijf uw kind in voor speelpleinwerking

  Stedelijke Speelpleinwerking Ninove
  Parklaan, 9400 – Ninove
  054/31.32.86

 • Schrijf uw kind in in een Jeugdbeweging;
 • Toon zelf interesse in de Nederlandse taal;
 • Informeer naar activiteiten die georganiseerd worden door de stedelijke jeugddienst;
 • Informeer naar het aanbod voor vakantieactiviteiten door mutualiteiten;
 • Laat u kind zoveel mogelijk Nederlandstalige televisie bekijken.

Indien u nog vragen hebt kan u altijd bij de leerkracht, de directie, de zorgcoördinator of een medewerker van het CLB terecht.

 • Zomervakantie

  Zaterdag 29 juni start de zomervakantie. Geniet er van, laad de batterijen op en graag tot 1 september!

  Lees meer

CONTACT INFO