Schoolreglement

Het schoolreglement is beschikbaar als PDF download:

zie link.

Om het document te kunnen bekijken heeft u Adobe Readernodig.
U kunt dit gratis programma downloaden via deze link.

Schoolreglement 2021-2022 versie 01-09-2021

CONTACT INFO