ICT

Bij onze kleuters speelt de leerkracht een leidende en sturende rol.

Doch, onze kleuters mogen en kunnen experimenteren en exploreren op de klascomputer.

Coöperatief leren staat centraal.

Vanaf K3 wordt de computer geïntegreerd in dagelijkse klaspraktijk.

In de lagere school wordt de computer hoofdzakelijk ingeschakeld om leerstof in te oefenen.

Maar de leerlingen worden ook uitgedaagd om op een speelse en creatieve manier kennis te maken met ICT en informatica.

Zoeken, verwerken en bewaren van informatie wordt geleidelijk aan opgebouwd doorheen de ≠ leerjaren.

Zelfstandig leren, bv. webquests en webpaden, komen vooral aan bod in de hoogste graad.

Wij leren onze leerlingen op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier omgaan met ICT.

Na de lagere school hebben onze leerlingen heel wat ICT-bagage meegekregen en verworven.

CONTACT INFO