Schoolvisie

Ons schoolwerkplan werd opgesteld in het kader van het Pedagogisch Project van het Onderwijs van De Vlaamse Gemeenschap.

1.  Hoofdtroef van onze school is de gelijkwaardigheid van ieder kind. Hierbij houden we rekening met zijn aanleg, niveau, kennis en vaardigheden. Afkomst, politieke of filosofische overtuiging vormen geen belemmering voor de leerkrachten.

2.  Vertrekkend vanuit zelfrespect wensen wij dat onze leerlingen ook leren om respectvol om te gaan met anderen, met de natuur en met materiaal.

3.  We trachten onze kinderen een kritische levenshouding mee te geven en hun denkvermogen te ontwikkelen zodat zij zich weten te handhaven binnen de maatschappij van morgen.

4.  “Een gezonde geest in een gezond lichaam” dragen we hoog in ons vaandel.

Om deze visie te realiseren werd binnen het team de GO!-waarde “ Samenwerken” prioritair gesteld.
Onze definitie voor “ samenwerken “ werd na brainstorming de volgende :

Onze inspanningen bundelen voor een gemeenschappelijk doel in functie van de kinderen, dat is samenwerken voor ons.
Daarbij geeft ieder van ons het beste van zichzelf om tot goede resultaten te komen.
Constructief samenwerken biedt het voordeel dat we elkaar aanvullen, elkaar helpen en leren van elkaar, waardoor we meer dingen kennen en kunnen.

  • Zomervakantie

    Zaterdag 29 juni start de zomervakantie. Geniet er van, laad de batterijen op en graag tot 1 september!

    Lees meer

CONTACT INFO