LIST

Lezen IS Top!

Reeds enkele jaren zetten we in op het leesplezier van onze Wonderwijzertjes en dat werpt zeker zijn vruchten af. Wekelijks komen ze naar onze nieuwe schoolbib om boeken te ontlenen.

Omdat lezen zo belangrijk is, startten we dit schooljaar (2019-2020) met een nieuw leesproject “LIST”.

Het lezen van boeken heeft vele voordelen… Iemand die leest kent doorgaans meer woorden dan iemand die nooit een boek vastpakt. Je leert onze taal op een speelse manier. Naast een grotere woordenschat, leer je ook grammatica en zinsbouw, zonder dat je het doorhebt. Iemand die een taal goed beheerst maakt indruk. Het betekent dat je meer woorden kent en je zo veel beter kan uitdrukken. Dat helpt je later, in je job, in je omgang met anderen of als je je liefje het hof wil maken…

Iemand die veel leest, zou trouwens ook meer empathie hebben.

Alle kinderen kunnen leren lezen, als je ze maar voldoende tijd en goede instructies geeft. Je leert namelijk lezen door te lezen, dat is ook de kern van het LIST-project dat nu volop loopt in onze school.

De kern van LIST is dat kinderen boeken kiezen en lezen die passen bij hun eigen leeftijd.

De focus ligt dus niet op leesmoeilijkheden, maar op motivatie.

Het doel van het leesonderwijs is namelijk niet het aanleren van een techniek, maar het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier.

 

Bij het aanvankelijk lezen (L1) wordt gewerkt met een programma waarin naast instructie van letters en leeshandeling, van het begin af aan functionele en motiverende lees- en schrijfopdrachten onderdeel uitmaken. Uit de methode wordt alleen gebruikt wat ten dienste staat van het leren lezen.

Vloeiend lezen (vanaf L2) wordt in het project bereikt door de leerlingen veel leeftijdsadequate boeken te laten lezen. Er wordt dus geen methode gebruikt. Deze boeken worden door de kinderen zelf gekozen. Leerkrachten ondersteunen de kinderen bij dit keuzeproces en bij het ontwikkelen van de eigen leesvoorkeur.

Leerlingen lezen in eerste instantie hardop, in een duo of met een tutor. Zodra het kan (vanaf AVI E4 niveau) gaat een leerling stillezen. De leerkracht voert tijdens het lezen gesprekjes met de leerlingen om er zo achter te komen of het gekozen boek niet te moeilijk is (qua leesniveau en begrip) en of er wellicht een extra interventie nodig is, zoals het kiezen van een ander leeftijdsadequaat boek of uitbreiding van de leestijd.

DE OPBOUW VAN EEN LIST-LES:

Een LIST-les duurt 35 minuten.

 • Een mini-les (2x per week) door de leerkracht (5 minuten): voorlezen, spreken over leesbeleving (hoe kies ik een boek , wat doet een boek met me?), focus op een specifiek ‘leesdoel’ (bv. wie is de hoofdpersoon, wat wil de schrijver van het boek vertellen?)
 • Zelf hardop of stil lezen (ononderbroken gedurende 20 minuten). De leerkracht leest ook, of ondersteunt leerlingen die moeilijk aan het lezen raken.
 • Een gezamenlijke afsluiting (10 minuten): vanuit de mini-les en de boeken die kinderen lezen volgt een gesprek, boekreclame, zelfevaluatie, …

Leerlingen die ondanks bovenstaande aanpak niet genoeg vorderen, krijgen extra leesinstructie via het interventieprogramma ‘RALFI’.

Dit wordt drie maal per week 20 min. in een klein groepje aangeboden door de zorgjuf.

Redenen genoeg om (nog meer) te lezen…

… om te ontspannen

… om te ontsnappen

… om te verdwalen

… om (bij) te leren

… om te verbeelden

… om te lachen

… om te huilen

… om te reizen

… om te oefenen

… om inspiratie op te doen

… om tijd te verdrijven

… om te begrijpen

… om te weten

… om te dromen

… om nieuwe woorden te leren

… om te vergeten

… om mee te leven

… om je in te leven

… om te verwerken

… om draken te ontmoeten

… om te groeien

… om nieuwe interesses te ontdekken

… om oude interesses te verfijnen

… om te focussen

… om avonturen te beleven

… om over te kunnen praten

… om niet te hoeven wachten op de film

… om te vergelijken

… om te genieten

… om te weten hoe het verhaal afloopt

… omdat verhalen LEUK zijn!

 • Oudercontact zomerrapport

  Maandag 24 juni en donderdag 27 juni is er oudercontact voor alle klassen van de lagere school. U krijgt een mail om in te schrijven via datumprikker.

  Lees meer
 • PROCLAMATIE K3 en L6

  Donderdag 27 juni is het proclamatie voor de kleuters van K3 en de leerlingen van L6. Meer informatie volgt nog.  

  Lees meer

CONTACT INFO