Openingsuren en opvang

BEGIN EN EINDE VAN DE LESSEN

  • voormiddag van 8u30 tot 12u05
  • namiddag kleuter van 13u20 tot 15u15
  • namiddag lager van 13u35 tot 15u15
  • op woensdag: van 8u30 tot 12u05

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

OCHTENDOPVANG

Van 6u45 tot 8u worden de kleuters en leerlingen lager opgevangen onder het toezicht van juf Martine.
Deze opvang is betalend: € 1,40 per begonnen half uur.
Ook van 6u45 tot 7u wordt er € 1,40 aangerekend.

Kleuters

Vanaf 8u gaat de toezichtdoende leerkracht samen met de kleuters naar de kleuterspeelplaats.
Ouders zijn niet toegelaten op de speelplaats en dienen het afscheid zo kort mogelijk te houden!
Let er ook op, voor de veiligheid van uw kind, het hek achter uw kleuter dicht te trekken en de hendel neer te laten!

Lager

8u: juf Martine begeleidt de leerlingen van het lager naar de grote speelplaats.
Vanaf 8u15 wordt zij vervangen door een leerkracht die het toezicht verder zet.

AVONDOPVANG (BETALEND VAN 15U30 TOT 18U)

Deze opvang is betalend: € 1,40 per begonnen half uur
Op woensdag is er opvang mogelijk tot 17u.

Kleuters

Vanaf 15u15 worden de kleuters afgehaald op de kleuterspeelplaats.
Vanaf 15u30 begeleidt de toezichtdoende juf, de kleuters die in de opvang blijven en de kleuters die nog niet dadelijk na de schoolbel werden afgehaald, naar de opvang in het hoofdgebouw.

Lager

Alle leerlingen van het lager die onmiddellijk na de schoolbel worden afgehaald, worden door hun leerkracht begeleid tot aan het poortje op de speelplaats. De leerlingen waarvan de ouders niet aanwezig zijn, blijven op de speelplaats.

CONTACT INFO