MOS

MOS-visie

Onze Wonderwijzertjes, jullie kinderen, zijn de toekomst.

Daarom is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren om goed met het milieu om te gaan.

We willen dan ook heel graag dat onze leerlingen er zich van bewust zijn dat hun gedrag ook invloed heeft op het milieu.

Ons doel is dat kinderen het vanzelfsprekend vinden om bijvoorbeeld afval te voorkomen en correct te sorteren, geen lampen overbodig te laten branden, de kraan goed dicht te draaien, kraantjeswater te drinken, actief deel te nemen aan opruimacties, om zich zoveel mogelijk te voet of per fiets verplaatsen, geen aluminiumfolie te gebruiken voor hun boterhammen …

Ieder schooljaar starten wij ook met het ondertekenen van een MOS-contract en het kiezen van onze “Groene ridders”. De leden van de “Groene ridders”  kunnen voorstellen doen, acties op touw zetten,… Dit wordt dan ook meerdere malen een vast item op de agenda van de MOS-werkgroep die regelmatig bijeenkomt om onze milieuwerking oschool te evalueren en te laten groeien.

Ook nemen wij als MOS-school ieder schooljaar deel aan dikketruiendag, wereldwaterdag, project “Verkeer en mobiliteit”, opruimacties in en rond de school in samenwerking met de stad Ninove,…

In ons schoolreglement hebben wij ook alvast enkele milieubewuste afspraken vastgelegd o.a. gebruik van drinkfles, koekjesdoos, geen aluminiumfolie, …

Wij hebben dan ook doorheen de voorbije jaren onze titel als “Groene school” dik verdiend. Wij ontvingen reeds de 3 logo’s voor onze inzet rond afval, water en energie.

Het is uiteraard de bedoeling dat de milieuzorg op school blijft groeien.

De school wil op een opbouwende manier, jaar na jaar, de verschillende MOS-thema’s (Afvalberg – Energie – Water – Verkeer – Wereldburgerschap) blijven bewaken en verder uitwerken.

Samen met jullie kinderen, onze Wonderwijzertjes, blijft het schoolteam zich inzetten voor een wonderwijze toekomst voor al wat ons kostbaar is.

  • Oudercontact zomerrapport

    Maandag 24 juni en donderdag 27 juni is er oudercontact voor alle klassen van de lagere school. U krijgt een mail om in te schrijven via datumprikker.

    Lees meer
  • PROCLAMATIE K3 en L6

    Donderdag 27 juni is het proclamatie voor de kleuters van K3 en de leerlingen van L6. Meer informatie volgt nog.  

    Lees meer

CONTACT INFO