Schoolverzekering

Wat doen wij bij een ongeval?

De school laat onmiddellijk de leerling verzorgen (indien mogelijk door de huisarts, zoniet door de snelst te bereiken geneesheer) en probeert de ouders (grootouders, familie) te verwittigen.

Schadeaangifte van een lichamelijk ongeval

Indien uw zoon of dochter op school of op weg van of naar school het slachtoffer is geworden van een ongeval, dient u als volgt te werk te gaan:

 1. Het formulier ‘schadeaangifte – lichamelijk ongeval’ wordt u door de school bezorgd of kan u op school verkrijgen.
 2. Dit formulier wordt door de school ingevuld. De ouders vullen de naam van de rekeninghouder in en het  rekeningnummer waarop de kosten zullen worden terugbetaald.
 3. De achterzijde van dit formulier dient te worden ingevuld door de eerst behandelende geneesheer.
 4. Het formulier ‘schadeaangifte – lichamelijk ongeval’ wordt zo spoedig mogelijk op school afgegeven.
 5. De school zorgt voor de aangifte van het ongeval bij Ethias.
 6. De ouders betalen alle kosten (geneesheer, apotheker, hospitalisatie, kinesitherapie, vervoer,…).
 7. De ouders bewaren alle rekeningen.
 8. De ouders bieden alle rekeningen voor geneeskundige verzorging terugbetaling aan aan hun ziekenfonds of aan een andere verzekeringsinstelling, samen met het attest ‘genezing’ van de schoolverzekering Ethias dat hen intussen door Ethias werd toegestuurd samen met een begeleidende brief.
 9. De verzekering Ethias betaalt het verschil in kosten terug (d.i. het totaal van de onkosten min het bedrag dat door het ziekenfonds reeds werd terugbetaald).
 10. In geval van vragen of problemen kan u steeds terecht op het schoolsecretariaat of bij de directie.
 • Halloween

  Lekker griezelen… Wie durft de wandeling aan… Wees welkom in De Griezelwijzer, ik bedoel De Wonderwijzer! -> Inschrijvingen en vrij vertrek tussen 19:00 en 21:00 -> €6 voor de grote griezels  –  €4 voor de kleine griezels   Op de speelplaats kunt u nog (na-)genieten met pompoensoep, een hot dog en een drankje van onze […]

  Lees meer
 • Oudercontact lagere school (zonder rapport)

  Maandag 2 oktober en dinsdag 3 oktober is er het 1ste oudercontact voor de lagere school. Er is nog geen rapport. We bekijken de resultaten van de 1ste schoolmaand. U krijgt een uitnodiging via mail: Er wordt een datumprikker doorgestuurd. U kiest een tijdstip.

  Lees meer

CONTACT INFO