Schoolverzekering

Wat doen wij bij een ongeval?

De school laat onmiddellijk de leerling verzorgen (indien mogelijk door de huisarts, zoniet door de snelst te bereiken geneesheer) en probeert de ouders (grootouders, familie) te verwittigen.

Schadeaangifte van een lichamelijk ongeval

Indien uw zoon of dochter op school of op weg van of naar school het slachtoffer is geworden van een ongeval, dient u als volgt te werk te gaan:

 1. Het formulier ‘schadeaangifte – lichamelijk ongeval’ wordt u door de school bezorgd of kan u op school verkrijgen.
 2. Dit formulier wordt door de school ingevuld. De ouders vullen de naam van de rekeninghouder in en het  rekeningnummer waarop de kosten zullen worden terugbetaald.
 3. De achterzijde van dit formulier dient te worden ingevuld door de eerst behandelende geneesheer.
 4. Het formulier ‘schadeaangifte – lichamelijk ongeval’ wordt zo spoedig mogelijk op school afgegeven.
 5. De school zorgt voor de aangifte van het ongeval bij Ethias.
 6. De ouders betalen alle kosten (geneesheer, apotheker, hospitalisatie, kinesitherapie, vervoer,…).
 7. De ouders bewaren alle rekeningen.
 8. De ouders bieden alle rekeningen voor geneeskundige verzorging terugbetaling aan aan hun ziekenfonds of aan een andere verzekeringsinstelling, samen met het attest ‘genezing’ van de schoolverzekering Ethias dat hen intussen door Ethias werd toegestuurd samen met een begeleidende brief.
 9. De verzekering Ethias betaalt het verschil in kosten terug (d.i. het totaal van de onkosten min het bedrag dat door het ziekenfonds reeds werd terugbetaald).
 10. In geval van vragen of problemen kan u steeds terecht op het schoolsecretariaat of bij de directie.
 • Croquefestijn-take-away

  Wegens corona kunnen wij ons croquefestijn opnieuw niet laten doorgaan, maar organiseren wij een coronaproof croquebox take away op vrijdag 11 februari 2022. Afhalen tot 18u aan de refter van onze school. Om praktische redenen vragen wij u vooraf in te schrijven. Gelieve uw bestelling ten laatste 27 januari 2022, samen met gepast geld onder […]

  Lees meer
 • Facultatieve verlofdag

  Woensdag 26 januari is de school gesloten. Er is geen les voor onze kleuters en leerlingen. Er is ook geen opvang.

  Lees meer

CONTACT INFO