Gezondheid

Wij stellen ons tot doel onze leerlingen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij te brengen voor een gezonde leefstijl met respect voor zichtzelf en anderen.
Hierbij beseffen de directeur, leerkrachten en medewerkers dat elk een noodzakelijke bijdrage moet leveren om te komen tot een daadkrachtige aanpak. Daarbij worden leerlingen en ouders maximaal betrokken.

Het gezondheidsbeleid in onze school wordt opgesplitst in twee luiken:

Sport, beweging en gezondheid.

Ons bewegings- en sportbeleid heeft aandacht voor het brede veld van beweging/sport op school en voor de vele raakvlakken tussen beweging/sport en andere domeinen. Op deze manier creëren we niet alleen een sportieve dynamiek in onze school,maar stimuleren we ook vele andere levensfacetten (psychisch en sociaal welbevinden) en ontwikkelingsdoelen van kinderen en jongeren. Ons beleid moet er toe leiden  de doelstelling “nog meer sportkansen op en rond de school voor meer leerlingen” te bereiken.

Wij trachten dit te verwezenlijken niet alleen met de lessen lichamelijke opvoeding maar eveneens door extra activiteiten binnen en buiten de lesuren te organiseren: speelmaatjes, moev-activiteiten, activiteiten met de sportdienst Ninove, sport na school, extra sportmomenten tijdens de speeltijd, bewegingstussendoortjes, aandacht binnen thema-en projectuitwerking in de klas, halloweentocht, …

De school heeft een belangrijke opdracht om de wederzijdse relatie tussen beweging/sport en gezondheid te onderstrepen.

Door het stijgend aantal kinderen met overgewicht is naast beweging de kennis over gezonde voeding en het toepassen ervan onontbeerlijk. Wij vinden het dan ook een belangrijke opdracht om als school samen met de ouders dit gedachtengoed onze leerlingen bij te brengen.

Verschillende acties dragen hiertoe bij: fruitjesdag op woensdag, waterdag op woensdag en vrijdag, gezond ontbijt op school, thema’s in de klas rond voeding en hygiëne, geen snoep, …

Vanuit deze visie hebben wij aandacht voor de volgende gezondheidsthema’s:

 • veiligheid, hygiëne en eerste hulp
 • gezonde voeding en dranken
 • beweging
 • middelengebruik
 • persoonlijkheidsontwikkeling
 • stress en emoties
 • sociale relaties
 • relationele en seksuele vorming
 • Halloween

  Lekker griezelen… Wie durft de wandeling aan… Wees welkom in De Griezelwijzer, ik bedoel De Wonderwijzer! -> Inschrijvingen en vrij vertrek tussen 19:00 en 21:00 -> €6 voor de grote griezels  –  €4 voor de kleine griezels   Op de speelplaats kunt u nog (na-)genieten met pompoensoep, een hot dog en een drankje van onze […]

  Lees meer
 • Oudercontact lagere school (zonder rapport)

  Maandag 2 oktober en dinsdag 3 oktober is er het 1ste oudercontact voor de lagere school. Er is nog geen rapport. We bekijken de resultaten van de 1ste schoolmaand. U krijgt een uitnodiging via mail: Er wordt een datumprikker doorgestuurd. U kiest een tijdstip.

  Lees meer

CONTACT INFO